Efektywna komunikacja naukowa. Konferencja szkoleniowa @ Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, Poznan [od 6 do 9 grudnia]

Efektywna komunikacja naukowa. Konferencja szkoleniowa


22
6 - 9
grudnia
10:00 - 18:00

 Strona wydarzenia
Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu
ul. Franciszka Ratajczaka 38/40, 61-816 Poznań
Wydawnictwo Naukowe UAM oraz Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu zapraszają do udziału w II Konferencji Szkoleniowej EFEKTYWNA KOMUNIKACJA NAUKOWA — Jak doskonalić sztukę pisania tekstów naukowych oraz ich promocję.

Zapraszamy w dniach 6-9 grudnia 2016 r.

Publish or perish – to prawda znana każdemu, kto zamierza rozwijać się naukowo. Obecnie, dzięki społecznościowym mediom dla naukowców oraz masowej cyfryzacji periodyków i zasobów danych, publikowanie własnych tekstów jest jednocześnie i o wiele łatwiejsze, i trudniejsze: tekst może zamieścić każdy, jednak trzeba wiedzieć, w jaki sposób dobrze wyróżnić się wśród ogromu informacji? w jaki sposób pisać dobre teksty, które inni będą chcieli czytać, polecać i… cytować?

Celem konferencji jest przedstawienie skutecznych metod oraz narzędzi zwiększających widoczność naukowca w Internecie oraz dostarczenie praktycznych wskazówek, w jaki sposób przejść od pomysłu do realizacji zamierzeń naukowych i stworzyć dobry tekst podsumowujący wyniki badań.

Konferencja adresowana jest przede wszystkim do studentów, doktorantów oraz młodych pracowników nauki, jak również wszystkich osób, które w skuteczny sposób chcą kreować wiedzę akademicką oraz umiejętnie nią zarządzać w sieci.

WARSZTATY 7-9 grudnia 2016

Biblioteka Uniwersytecka, ul. Ratajczaka 38/40 sala 82, sala 62

Konferencja oraz warsztaty są bezpłatne

Organizatorzy zapewniają: materiały promocyjno-informacyjne, certyfikat udziału, bufet kawowy w przerwach

Liczba miejsc ograniczona

O przyjęciu decyduje kolejność przesyłania zgłoszeń

Zgłoszenia:

Rejestracja na konferencję EFEKTYWNA KOMUNIKACJA NAUKOWA została zakończona ze względu na brak wolnych miejsc.

Program konferencji:

SESJA SZKOLENIOWA 6 grudnia 2016, godz. 10.00-15.30

Wydawnictwo Naukowe UAM, Collegium Maius, ul. Fredry 10, Sala Śniadeckich (II piętro)

Część I. Skuteczna komunikacja i udostępnianie danych naukowych

10.00 Powitanie uczestników

10.15 Jak się komunikować, żeby zostać zrozumianym?

— Wstęp. Kilka słów o komunikacji

— FRIS ® style myślenia: Fakty, Relacje, Idee, Struktury – w jaki sposób myślisz?

— FRIS ® Twoje mocne i słabe strony – krótka instrukcja obsługi poszczególnych stylów

— FRIS ® Komunikacja w zespole naukowym: Pomysł – Analiza – Działanie

— Systemy reprezentacji zmysłowej – jak umiejętnie wykorzystać wzrok, słuch i kinestetykę przy pisaniu tekstu naukowego

Małgorzata Klimorowska, coach ICF, certyfikowany trener FRIS ®

10.45 Jak skutecznie wykorzystać media społecznościowe do promocji dorobku naukowego

— Od początku, czyli narodziny nauki. Komunikacja jako podstawa

— Dlaczego naukowcy używają mediów społecznościowych?

— Podstawowe zalety social media

— Academia.edu, ResearchGate.net, Twitter, blogi – jak zaczynać, to właśnie tam

— Zakładanie profilu w serwisach społecznościowych dla naukowców

— Prowadzenie i aktualizowanie danych na profilach w serwisach społecznościowych

— Media społecznościowe jako źródło dla alternatywnych metryk

Emanuel Kulczycki, Instytut Filozofii UAM

11.45 Droga do otwartej nauki – archiwizowanie dorobku w repozytorium uczelnianym

— Zielona i złota droga rozwoju otwartej nauki

— Źródła odwiedzin, czyli jak użytkownicy trafiają do repozytorium

— Skąd pochodzą użytkownicy repozytorium, czyli o czym mówią nam adresy IP

— Jak to się dzieje, że zarchiwizowany w repozytorium dorobek naukowy jest tak dobrze widoczny?

— Efekty widoczności dorobku – statystyki pobrań, wskaźniki altmetryczne i cytowania prac

— Nie zwlekaj – zarchiwizuj swoje prace naukowe w repozytorium

— Archiwizowanie – kwestie prawa autorskiego

— Korzystaj z wolnych licencji – warto!

Małgorzata Rychlik, Biblioteka Uniwersytecka UAM

12.15 Przerwa kawowa

Część II. Nauka w praktyce: od pomysłu do artykułu naukowego

12.45 Jak zaplanować badanie naukowe?

— Cele badań naukowych w naukach społecznych

— Podejścia badawcze: ilościowe, jakościowe i mieszane

— Rola teorii w planowaniu badań

— Rodzaje stawianych pytań badawczych

— Problemy tworzenia i adaptacji narzędzi badawczych

— Podsumowanie: od pomysłu do wyników

Emilia Soroko, Instytut Psychologii UAM

13.15 Metodologia badań nad wpływem nowych technologii na funkcjonowanie człowieka

— Związek między intensyfikacją rozwoju nowych technologii a zmianami w funkcjonowaniu człowieka

— Kontinuum ujęć wpływu nowych technologii na funkcjonowanie człowieka

— Aktualne badania nad wpływem nowych technologii na funkcjonowanie człowieka

— Dyrektywy metodologiczne odnośnie badań nad wpływem nowych technologii na funkcjonowanie człowieka

— Przykłady dobrych praktyk w zakresie badań nad wpływem nowych technologii na funkcjonowanie człowieka

Michał Klichowski, Wydział Studiów Edukacyjnych UAM

13.45 Komputerowe wspomaganie rozwiązywania problemów

— Jak wykorzystać powszechnie dostępne programy komputerowe do przechowywania, porządkowania i przetwarzania zebranych informacji

— Jak napisać pracę naukową, czyli rzadko używane funkcjonalności edytorów tekstu

— Jak przedstawić wyniki pracy, czyli nieszablonowe metody prezentacji

Izabela Bondecka-Krzykowska, Wydział Matematyki i Informatyki UAM

14.15 Przerwa kawowa

14.30 O dobrych i złych praktykach pisania tekstów naukowych

(na przykładzie badań domowego archiwum Przybosia)

— Jak szukać tematów prac naukowych, czyli co trzyma w szafie żona poety

— Styl naukowy – wyznaczniki, trendy, tendencje

— Tematy i tytuły prac naukowych

— Teksty o tekstach – prace interpretacyjne

— Metodologia idealna?

— W stronę monografii – teksty przekrojowe i sproblematyzowane

— Publikowanie a wygłaszanie

Agnieszka Kwiatkowska, Instytut Filologii Polskiej UAM

15.15 Rola menedżerów bibliograficznych (Mendeley, EndNote i in.) w profesjonalnym przygotowaniu naukowego tekstu do druku i udostępnieniu w Open Access

— Czym są menedżery bibliograficzne, kilka uwag technicznych

— Archiwum stylów (style repository) i dalsze możliwości współpracy

— Materiały pomocnicze (tutoriale) pomocne w opanowaniu menedżerów bibliograficznych

— Wdrażanie Citation Style Language (CSL) przez redakcje polskich czasopism naukowych – próba oceny obecnej sytuacji

Maria Lamberti, Biblioteka Uniwersytecka

15.30 Zakończenie

WARSZTATY 7-9 grudnia 2016

Biblioteka Uniwersytecka, ul. Ratajczaka 38/40 sala 82, sala 62

Warsztat 1

Styl myślenia i styl działania wstępem do efektywnej komunikacji

Podczas warsztatu poznasz model FRIS®, który służy do zrozumienia oraz prostego i trafnego opisu kluczowych różnic w sposobach myślenia i działania. Po warsztacie zrozumiesz: jakie są twoje mocne strony, co jest dla ciebie wyzwaniem, jak komunikować się z osobami o innych stylach myślenia, jak postrzegają cię inni, co jest dla ciebie w życiu ważne, nauczysz się rozpoznawać swoje naturalne talenty.

Prowadzenie: mgr Małgorzata Klimorowska

czas: 3 h

miejsce: BU, ul Ratajczaka 38/40 sala 82

Warsztat 2

Archiwizowanie dokumentów w repozytorium AMUR

Podczas warsztatu nauczysz się, jak krok po kroku archiwizować dokumenty w repozytorium uczelnianym. Omówione zostaną prawne aspekty deponowania prac oraz efekty upowszechniania dorobku naukowego poprzez repozytorium instytucjonalne.

Prowadzenie: mgr Małgorzata Rychlik

czas: 45 min.

miejsce: BU, ul Ratajczaka 38/40 sala 62

wymagania: zalecane posiadanie konta mailowego w domenie amu.edu.pl

Warsztat 3

Efektywne gromadzenie literatury do prac naukowych

Podczas warsztatu poznasz strategie selektywnego wyszukiwania publikacji naukowych w źródłach tradycyjnych i elektronicznych. Celem warsztatu jest kształcenie umiejętności informacyjnych na poziomie akademickim, ułatwiających gromadzenie i przetwarzanie zasobów pomocnych przy pisaniu esejów i prac dyplomowych.

Prowadzenie: mgr Żaneta Szerksznis

czas: 1 h

miejsce: BU, ul Ratajczaka 38/40 sala 62

wymagania: posiadanie aktualnej karty bibliotecznej

Warsztat 4

Mendeley – przygotowanie tekstu naukowego do druku i udostępnienia w Open Access

Podczas warsztatu nauczysz się, w jaki sposób gromadzić dane bibliograficzne z wielu dostępnych baz danych. Poznasz zasady budowania kolekcji bibliograficznych, przeszukiwania i porządkowania zebranych opisów bibliograficznych oraz dodawania dokumentów pełnotekstowych. Omówione zostaną również dodatkowe możliwości programu Mendeley.

Prowadzenie: mgr Maria Lamberti

czas: 1,5 h

miejsce: BU, ul Ratajczaka 38/40 sala 62

wymagania: posiadanie aktualnej karty bibliotecznej

Warsztat 5

EndNote – jak utworzyć własną bibliotekę on-line

Podczas warsztatu nauczysz się, w jaki sposób budować kolekcje bibliograficzne, jak nimi zarządzać oraz jak w prosty sposób wykorzystywać przygotowane zasoby w edytorach tekstu.

Prowadzenie: mgr Monika Theus

czas: 1 h
miejsce: BU, ul Ratajczaka 38/40 sala 62

wymagania: posiadanie aktualnej karty bibliotecznej oraz konta mailowego w domenie amu.edu.pl

Warsztat 6

Tworzenie elektronicznych ankiet badawczych i quizów z wykorzystaniem ogólnodostępnych narzędzi informatycznych

Podczas warsztatu dowiesz się, jak za pomocą kilku kliknięć utworzyć ankietę badawczą. Krok po kroku pokażemy Tobie, jak posługiwać się narzędziem, które ułatwi zbieranie danych, analizowanie i przetwarzanie wyników oraz umożliwi ich prezentację za pomocą wykresów i tabelek.

Prowadzenie: mgr Anna Stępniewska

czas: 1 h

miejsce: BU, ul Ratajczaka 38/40 sala 62

wymagania: mile widziane posiadanie konta Google

Warsztat 7

Jak podnieść cytowalność prac naukowych?

Podczas warsztatu nauczymy Cię, jak wyszukiwać cytowania publikacji w bazach Web of Science oraz SCOPUS. Omówimy wskaźniki bibliometryczne: indeks Hirscha dla oceny dorobku naukowca, Impact Factor dla oceny czasopisma, a także widoczność publikacji i ich cytowań w profilu naukowca – Google Scholar Citations. Wskażemy korzyści płynące z deponowania prac w repozytorium. Omówimy wyszukiwanie cytowań w programie Publish or Perish, uznawanym przez NCN dla nauk humanistycznych i społecznych we wnioskach grantowych.

Prowadzenie: mgr Małgorzata Rychlik

czas: 1h

miejsce: BU, ul Ratajczaka 38/40 sala 62

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Sesje szkoleniowe 6 grudnia 2016 r.

Wydawnictwo Naukowe UAM, Collegium Maius, ul. Fredry 10, Sala Śniadeckich

Warsztaty 7-9 grudnia 2016r.

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, sala 82, sala 62

Konferencja oraz warsztaty są bezpłatne

Organizatorzy zapewniają: materiały promocyjno-informacyjne, certyfikat udziału, bufet kawowy w przerwach

Liczba miejsc ograniczona

O przyjęciu decyduje kolejność przesyłania zgłoszeń.

Rejestracja na konferencję EFEKTYWNA KOMUNIKACJA NAUKOWA została zakończona ze względu na brak wolnych miejsc.

_________________________________________________________________________

Wszelkie informacje uzyskać można pisząc na adres mailowy: [email protected]

lub telefonicznie: 61 829 38 20 lub 61 829 46 41

_________________________________

Komitet organizacyjny:

mgr Marzenna Markowska (dyrektor Wydawnictwa Naukowego UAM)

dr hab. Artur Jazdon (dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej)

dr hab. Emanuel Kulczycki (Instytut Filozofii UAM)

mgr Małgorzata Adamczak (Wydawnictwo Naukowe UAM, kontakt:[email protected])

mgr Anna Dodot (Biblioteka Uniwersytecka, kontakt: [email protected])

Rejestracja na konferencję EFEKTYWNA KOMUNIKACJA NAUKOWA została zakończona ze względu na brak wolnych miejsc.
Omówienie
image
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować.
Przejdź szybką rejestrację lub autoryzację.

Nadchodzące wydarzenia @ Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu:

Mołdawia i Naddniestrze. Szansa na zmiany? - seminarium otwarte-
Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Najbardziej oczekiwane wydarzenie w Poznaniu :

Ed Sheeran w Poznaniu!
Sala Ziemi
Festiwal Kolorów w Poznaniu 2018!
Malta Poznań
Ania Dąbrowska The Best Of / Poznań / 31.05.2018
Sala Ziemi
Survival Race 2018 - Poznań
Malta Poznań
Marsz Równości - Poznań Pride Week 2018
Poznan, Poland
Wytarzam dziecko w błocie na Survival Race KIDS Poznań!
Termy Maltańskie Poznań
OSTR - 22.06. - Poznań, B17
Klub Muzyczny B17
Doda & Virgin / 27.05 / Komorniki
Komorniki
Kindernalia 2018
Park im. Jana Pawła II
II Koncert Muzyki Filmowej dla dzieci nad Wartą
Przystań Poznań