Wernisaż Sylwii Chudy-Leśnik „Imprimitura Peru” @ PoemaCafe Kawiarnia Artystyczna, Poznan [14 września]

Wernisaż Sylwii Chudy-Leśnik „Imprimitura Peru”


56
14
września
18:30 - 20:00

 Strona wydarzenia
PoemaCafe Kawiarnia Artystyczna
Langiewicza 2, 61-502 Poznań
Serdecznie zapraszamy na wernisaz wystawy malarstwa Sylwii Chudy Leśnik „Imprimitura Peru”. Wystawa potrwa do 11.10.2017. Oprawa muzyczna recitalu: Paweł Jakub Wojtasiewicz.
WSTĘP WOLNY

„Imprimitura Peru” Pamięć czasu podróży jest znacząco inna od pamięci codzienności – to przemieszczający się obserwator/uczestnik staje się jedynym punktem odniesienia. Co więcej, proces zapamiętywania i odpamiętywania spotkanych w drodze osób, przedmiotów i artefaktów przestaje mieć formę linearną. Podróż trwale impregnuje perspektywę i pozwala dowolnie korzystać ze zdobyczy doświadczeń. Cykl „Imprimitura Peru” Sylwii Chudy-Leśnik jest wizualizacją tych szczególnych relacji bycia w drodze (drogę peruwiańską artystka przebyła w 2010 r. razem ze swoim przyszłym mężem) i bycia poza regułami pamięci. Szczególna rola imprimitury – wypełnionej intensywnymi kolorami cechy szczególnej tego cyklu – pozwala z jednej strony wydobyć geometryczną doskonałość postaci („Autoportret III – Lotnisko”, „Portret rodzinny — peruano I”, „Wyspa ..”), z drugiej uczynić peruwiańską pamięć uniwersalną. Na cykl składają się także przetworzone malarsko wzory i motywy z peruwiańskich (w tym: inkaskich) tkanin, detali ubrań i architektury. Przeniesione na płótno w powiększonej skali przekształcają się w zupełnie nowe elementy. Tylko od odbiorcy zależy ich nowa tożsamość. Artystka sięga często do wspomnień fotograficznych – 19 tysięcy zrobionych w trakcie pobytu w Peru zdjęć czyni ten cykl malarski jeszcze ciekawszym. Nadmiar, niezwykła gęstość utrwalonych w kadrach obrazów to chaotyczna plątanina przypadkowych spotkań, impresji, chwil zachwytu, zmęczenia. Dopiero soczewka malarska wydobywa ich doskonałość, wielowątkowość zgodną ze słowami peruwiańskiego noblisty Mario Vagrasa Llosy: Pisarz nie wybiera swoich tematów, to one go wybierają.

(Agnieszka Tamara Filipiak Poznań-Warszawa, listopad 2014 r. *Imprimitura – cienka warstwa laserunku, pierwsza warstwa I podkład podobrazia wcierana/wmalowywana w grunt w malarstwie olejnym i akrylowym).

«Imprimatura of Peru» The memory of the time of traveling is significantly different from the memory of the everyday life — it is rather the moving observer / and the participant becomes the sole point of the reference. Moreover, the process of memorizing and dis-memorizing people met on the way as well as other objects and artifacts ceases to have a linear form itself. Traveling permanently impregnates perspective and lets you freely take the benefits from the achievements of the experience. The cycle «Imprimatura of Peru» by Sylvia Chudy-Lesnik is the visualization of that special relationship being on the way (Peruvian way has been gone by the artist alltogether with her future husband in the year 2010) and being beyond the rules of the memory. The special role of «the imprimitura» — filled with the intense colors (which is the mainest feature of that cycle) — firstly allows to extract the geometric perfection of the item ( «Self Portrait III — Airport »," Family Portrait — peruano I "," The Island… "), secondly, to let Peruvian memory stay universal. The series consists of the processed painting patterns and motifs from Peruvian (including Inca) fabrics, details of clothing and architecture. Those, transferred into canvas on an enlarged scale are therefore converted into completely new elements. Only their new identity depends on the recipient. The artist often refers to the the photographic memories — to 19,000 images taken during the whole stay in Peru, which makes those «painting» series even more interesting. The excess and unusual density of the images fixed within the frames is rather a chaotic tangle of random encounters, impressions, moments of delight, exhaustion. Only the painting lens brings out their perfection, multithreading in accordance with the words of the Peruvian Nobel laureate,
Mario Vagrasa Llosa: «The writer does not choose his topics himself, they choose him».
(Tamara Agnieszka Filipiak Poznan and Warsaw, November 2014. * Imprimatura — a thin layer of glaze, the first layer and canvas backing, rubbed / painted into the ground in oil and acrylic painting. * free translation from Polish into English by Paweł Jakub Wojtasiewicz)
Omówienie
image
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować.
Przejdź szybką rejestrację lub autoryzację.

Nadchodzące wydarzenia @ PoemaCafe Kawiarnia Artystyczna:

Audiencja III, czyli raj Eskimosów - spektakl
PoemaCafe Kawiarnia Artystyczna
Czekaniem jestem - recital Agaty Amelii Wawrzyniak
PoemaCafe Kawiarnia Artystyczna
Koncert Tango - Wiesław Prządka i Rafał Karasiewicz
PoemaCafe Kawiarnia Artystyczna
Koncert Evgena Malinovskiyego
PoemaCafe Kawiarnia Artystyczna

Najbardziej oczekiwane wydarzenie w Poznaniu :

Noc Naukowców Poznań
Poznan, Poland
Taco Hemingway - Poznań - SOLD OUT
Tama, Niezłomnych 2, Poznań
Wege Festiwal Poznań
Arena Poznań
Marsz Równości - Poznań Pride Week 2017
Park Marcinkowskiego
PGA - Poznań Game Arena 2017 (official)
Międzynarodowe Targi Poznańskie
Koncert Muzyki Filmowej / Poznań
Hala widowiskowo-sportowa Arena
Harry Potter i Komnata Tajemnic in Concert - Poznań
Hala widowiskowo-sportowa Arena
Kortez / Poznań / 3.11.2017
Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu
Koncert ICH TROJE Poznań
Klub Muzyczny B17
Poznański Targ Roślinny x Nocny Towarzyski
Nocny Targ Towarzyski