Wernisaż Sylwii Chudy-Leśnik „Imprimitura Peru” @ PoemaCafe Kawiarnia Artystyczna, Poznan [14 września]

Wernisaż Sylwii Chudy-Leśnik „Imprimitura Peru”


56
14
września
18:30 - 20:00

 Strona wydarzenia
PoemaCafe Kawiarnia Artystyczna
Langiewicza 2, 61-502 Poznań
Serdecznie zapraszamy na wernisaz wystawy malarstwa Sylwii Chudy Leśnik „Imprimitura Peru”. Wystawa potrwa do 11.10.2017. Oprawa muzyczna recitalu: Paweł Jakub Wojtasiewicz.
WSTĘP WOLNY

„Imprimitura Peru” Pamięć czasu podróży jest znacząco inna od pamięci codzienności – to przemieszczający się obserwator/uczestnik staje się jedynym punktem odniesienia. Co więcej, proces zapamiętywania i odpamiętywania spotkanych w drodze osób, przedmiotów i artefaktów przestaje mieć formę linearną. Podróż trwale impregnuje perspektywę i pozwala dowolnie korzystać ze zdobyczy doświadczeń. Cykl „Imprimitura Peru” Sylwii Chudy-Leśnik jest wizualizacją tych szczególnych relacji bycia w drodze (drogę peruwiańską artystka przebyła w 2010 r. razem ze swoim przyszłym mężem) i bycia poza regułami pamięci. Szczególna rola imprimitury – wypełnionej intensywnymi kolorami cechy szczególnej tego cyklu – pozwala z jednej strony wydobyć geometryczną doskonałość postaci („Autoportret III – Lotnisko”, „Portret rodzinny — peruano I”, „Wyspa ..”), z drugiej uczynić peruwiańską pamięć uniwersalną. Na cykl składają się także przetworzone malarsko wzory i motywy z peruwiańskich (w tym: inkaskich) tkanin, detali ubrań i architektury. Przeniesione na płótno w powiększonej skali przekształcają się w zupełnie nowe elementy. Tylko od odbiorcy zależy ich nowa tożsamość. Artystka sięga często do wspomnień fotograficznych – 19 tysięcy zrobionych w trakcie pobytu w Peru zdjęć czyni ten cykl malarski jeszcze ciekawszym. Nadmiar, niezwykła gęstość utrwalonych w kadrach obrazów to chaotyczna plątanina przypadkowych spotkań, impresji, chwil zachwytu, zmęczenia. Dopiero soczewka malarska wydobywa ich doskonałość, wielowątkowość zgodną ze słowami peruwiańskiego noblisty Mario Vagrasa Llosy: Pisarz nie wybiera swoich tematów, to one go wybierają.

(Agnieszka Tamara Filipiak Poznań-Warszawa, listopad 2014 r. *Imprimitura – cienka warstwa laserunku, pierwsza warstwa I podkład podobrazia wcierana/wmalowywana w grunt w malarstwie olejnym i akrylowym).

«Imprimatura of Peru» The memory of the time of traveling is significantly different from the memory of the everyday life — it is rather the moving observer / and the participant becomes the sole point of the reference. Moreover, the process of memorizing and dis-memorizing people met on the way as well as other objects and artifacts ceases to have a linear form itself. Traveling permanently impregnates perspective and lets you freely take the benefits from the achievements of the experience. The cycle «Imprimatura of Peru» by Sylvia Chudy-Lesnik is the visualization of that special relationship being on the way (Peruvian way has been gone by the artist alltogether with her future husband in the year 2010) and being beyond the rules of the memory. The special role of «the imprimitura» — filled with the intense colors (which is the mainest feature of that cycle) — firstly allows to extract the geometric perfection of the item ( «Self Portrait III — Airport »," Family Portrait — peruano I "," The Island… "), secondly, to let Peruvian memory stay universal. The series consists of the processed painting patterns and motifs from Peruvian (including Inca) fabrics, details of clothing and architecture. Those, transferred into canvas on an enlarged scale are therefore converted into completely new elements. Only their new identity depends on the recipient. The artist often refers to the the photographic memories — to 19,000 images taken during the whole stay in Peru, which makes those «painting» series even more interesting. The excess and unusual density of the images fixed within the frames is rather a chaotic tangle of random encounters, impressions, moments of delight, exhaustion. Only the painting lens brings out their perfection, multithreading in accordance with the words of the Peruvian Nobel laureate,
Mario Vagrasa Llosa: «The writer does not choose his topics himself, they choose him».
(Tamara Agnieszka Filipiak Poznan and Warsaw, November 2014. * Imprimatura — a thin layer of glaze, the first layer and canvas backing, rubbed / painted into the ground in oil and acrylic painting. * free translation from Polish into English by Paweł Jakub Wojtasiewicz)
Omówienie
image
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować.
Przejdź szybką rejestrację lub autoryzację.

Nadchodzące wydarzenia @ PoemaCafe Kawiarnia Artystyczna:

Koncert Luigi Pagano Trio
PoemaCafe Kawiarnia Artystyczna
Recital Grzegorza Tomczaka
PoemaCafe Kawiarnia Artystyczna
Muzyczne pejzaże z Agnieszką Osiecką-AA.Wawrzyniak&R.Karasiewicz
PoemaCafe Kawiarnia Artystyczna

Najbardziej oczekiwane wydarzenie w Poznaniu :

Ed Sheeran w Poznaniu!
Sala Ziemi
Festiwal Kolorów w Poznaniu 2018!
Malta Poznań
Ania Dąbrowska The Best Of / Poznań / 31.05.2018
Sala Ziemi
Survival Race 2018 - Poznań
Malta Poznań
Marsz Równości - Poznań Pride Week 2018
Poznan, Poland
Wytarzam dziecko w błocie na Survival Race KIDS Poznań!
Termy Maltańskie Poznań
OSTR - 22.06. - Poznań, B17
Klub Muzyczny B17
Doda & Virgin / 27.05 / Komorniki
Komorniki
Kindernalia 2018
Park im. Jana Pawła II
II Koncert Muzyki Filmowej dla dzieci nad Wartą
Przystań Poznań