American & European Intellectual Property Law. Konferencja @ Koło Naukowe Prawa Amerykańskiego "The American Law Society", Poznan [13 grudnia]

American & European Intellectual Property Law. Konferencja


677
13
grudnia
09:00 - 18:00

 Strona wydarzenia
Koło Naukowe Prawa Amerykańskiego "The American Law Society"
Poznań
Koło Naukowe Prawa Amerykańskiego «The American Law Society” działające przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zaprasza do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej poświęconej zagadnieniom amerykańskiego i europejskiego prawa własności intelektualnej, która odbędzie się 13 grudnia 2017 w Collegium Iuridicum Novum (al. Niepodległości 53).

Jednym z najbardziej istotnych założeń sesji jest dyskusja, której podstawą będą dotychczasowe badania z zakresu historii, teorii i filozofii prawa oraz doświadczenia związane z wykorzystaniem przepisów w praktyce. Celem przyświecającym organizatorom jest zbadanie, w jaki sposób amerykańskie prawo własności intelektualnej wspiera „rozwój nauki i użytecznych umiejętności” (U.S. Constitution., art. 1, sec. 8, cl. 8.) oraz porównanie rozwiązań obecnych w systemie prawnym USA z funkcjonującymi na kontynencie europejskim.

Jest to doskonała okazja nie tylko do popularyzacji prawa amerykańskiego oraz amerykańskiej myśli prawnej w kręgach akademickich, ale również możliwość polemiki pomiędzy prelegentami, studentami oraz uczestnikami nie związanymi ze środowiskiem akademickim, a zainteresowanymi tematem konferencji.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji doktorantów i studentów, którzy chcieliby uzupełnić, poszerzyć i podzielić się zdobytą do tej pory wiedzą.

Proponujemy następujące konteksty prezentacji:
— wymogi ochrony prawa autorskiego w Stanach Zjednoczonych i Europie
— nota dotycząca praw autorskich i błędy w jej konstrukcji
— prawo autorskie w przemyśle filmowym, muzycznym i wydawniczym
— ekonomiczne aspekty IP law
— rejestracja praw autorskich
— prawa wyłączne
— własność autorskich praw majątkowych
— works made for hire i europejskie utwory pracownicze
— pozycja prawna producenta i studia filmowego
— klauzule umowne związane z przeniesieniem praw autorskich
— dozwolony użytek w prawie amerykańskim i kontynentalnym
— historia rozwoju prawa własności intelektualnej
— teoretyczne i filozoficznoprawne aspekty prawa własności intelektualnej
— amerykańskie i europejskie prawo własności przemysłowej
— prawo własności intelektualnej w modzie
— aspekty prawne i gospodarcze znaków patentowych i towarowych

Serdecznie zachęcamy również do zgłaszania referatów, które będą wykraczały poza powyższą listę, o ile zmieszczą się w tematyce konferencji. Jednocześnie informujemy, że preferowane będą referaty dotyczące prawa amerykańskiego lub prawo komparatystyczne. Zachęcamy także do zgłaszania referatów opartych o case study.

UDZIAŁ CZYNNY I BIERNY — INFORMACJE

Opłata za uczestnictwo czynne: 70 zł (numer konta podamy wkrótce).

Uczestnictwo bierne jest darmowe i nie wymaga wcześniejszego zgłoszenia.

Osoby zainteresowane czynnym udziałem prosimy o przesłanie abstraktu na adres e-mail: [email protected] oraz wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego znajdującego się pod poniższym linkiem goo.gl/forms/LIbQ84rKrkcE78wD2 do dnia 13 listopada 2017 r.

Wyniki naboru abstraktów do 27.11.2017 r.
Opłatę konferencyjną prosimy uiścić do 4.12.2016 r.

WYMOGI DOTYCZĄCE ABSTRAKTU

Długość tekstu powinna wynosić co najmniej 1000 znaków do 1500 (ze spacjami). Tekst powinien być zredagowany wg następujących zasad:
— czcionka: Times New Roman, rozmiar 12;
— zwroty obcojęzyczne pisane kursywą;
— interlinia: 1,5;
— marginesy standardowe (górne, dolne, lewe i prawe: 2,5 cm);
— wyjustowany.

Tekst należy zapisać w formacie programu Microsoft Word (rozszerzenie .doc/.docx) lub PDF.
* Na abstrakcie należy również umieścić imię, nazwisko oraz afiliację (uczelnię) Autora *

Zastrzegamy sobie prawo do selekcji abstraktów.

ABSTRAKTY NIESPEŁNIAJĄCE POWYŻSZYCH WYMOGÓW BĘDĄ ODRZUCANE W RAMACH WSTĘPNEJ WERYFIKACJI FORMALNEJ.

W razie pytań prosimy o kontakt drogą mailową: [email protected]
lub
poprzez wiadomość prywatną skierowaną do Koła Naukowego Prawa Amerykańskiego „The American Law Society”.
Omówienie
image
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować.
Przejdź szybką rejestrację lub autoryzację.

Nadchodzące wydarzenia @ Koło Naukowe Prawa Amerykańskiego "The American Law Society":

Monograph | U.S. diplomacy, foreign policy and international law
Koło Naukowe Prawa Amerykańskiego "The American Law Society"
Call for papers | Law & Business in Poland and the EU monograph
Koło Naukowe Prawa Amerykańskiego "The American Law Society"

Najbardziej oczekiwane wydarzenie w Poznaniu :

Ed Sheeran w Poznaniu!
Sala Ziemi
Zapuszczam wąsa na koncert Krawczyka
Park im. Jana Pawła II
Festiwal Kolorów w Poznaniu 2018!
Malta Poznań
Ania Dąbrowska The Best Of / Poznań / 31.05.2018
Sala Ziemi
Survival Race 2018 - Poznań
Malta Poznań
Marsz Równości - Poznań Pride Week 2018
Poznan, Poland
Palenie zeszytów nad wartą
Most św. Rocha
Wytarzam dziecko w błocie na Survival Race KIDS Poznań!
Termy Maltańskie Poznań
OSTR - 22.06. - Poznań, B17
Klub Muzyczny B17
Doda & Virgin / 27.05 / Komorniki
Komorniki