David Garrigues Poland Weekend Workshop in Poznań! @ Yoga Academy, Poznan [od 15 do 17 czerwca]

David Garrigues Poland Weekend Workshop in Poznań!


178
15 - 17
czerwca
17:30 - 13:00

 Strona wydarzenia
Yoga Academy
Św. Marcin 31/1a, 61-806 Poznań
***FOR ENGLISH VERSION SEE BELOW***

WEEKENDOWY WARSZTAT ASHTANGI z DAVIDEM GARRIGUESEM
***DLA WSZYSTKICH POZIOMÓW ZAAWANSOWANIA***

Ten warsztat jest odpowiedni dla każdego kto jest zaineresowany Ashtangą i ma motywację
do nauki.
David posiada umiejętności by wyjaśniać nieuchwytne, często niewypowiedziane aspekty
praktyki. Podczas weekendowych warsztatów oferuje zajęcia prowadzone w klinicznym
stylu, podczas których badane są specyficzne aspekty praktyki, co pozwala uczniom zyskać
nowe perspektywy odnośnie tego jak praktykować w sposób bardziej inteligentny, bezpieczny
i radosny.

*** O DAVIDZIE***
David Garrigues jest szefem Ashtanga Yoga School w Filadelfii i jednym z niewielu
nauczycieli w USA certyfikowanych by uczyć Ashtangi przez Sri K Pattabhi Joisa. David
spotkał Pattabhi Joisa w 1993 roku i przez kolejne 16lat odbywał podróże do Mysore w
Indiach aby uczyć się pod okiem tego wielkiego mistrza jogi. W 1996 roku Pattabhi Jois
wręczył Davidowi certyfikat nauczyciela. Jak ambasador Ashtangi David opiera swoje
nauczanie na idei mówiącej, że ‘KAŻDY MOŻE PRAKTYKOWAĆ’, centralnej idei
nauczania Sri K Pattabhi Joisa. Misją Davida jest pomaganie innym by rozkwitali w ramach
żywego, współczesnego dziedzictwa Ashtangi.

Podczas swoich warsztatów David oferuje kombinację zarówno tradycyjnych liczonych
prowadzonych zajęć vinyasy, jak i zajęcia prowadzone w klinicznym stylu, które badają
specyficzne aspekty praktyki na różnych poziomach szczegółowości. Te ważne zajęcia
zawierają więcej instrukcji słownych; dają uczniom szansę by zwolnić, zobaczyć nowe
sposoby orientacji podczas praktyki, otrzymać wyjaśnienia ulotnych, często
niewypowiedzianych aspektów praktyki, jak i zrozumieć metodę Ashtangi a jej subtelnymi
szczegółami. Mysore, śpiew i zajęcia kirtan są częstymi elementami warsztatu. Podczas
weekendu David splata badania nad asanami, pranayamą, bandhami, vinyasą, śpiewiem,
elementami yoga bhakti, yoga sutra i innymi by rozwijać Ashtanga Vidya (wiedzę).

***OGÓLNY PLAN WARSZTATÓW***
Piątek
17:30 – 19:30

Podstawy Ashtangi I: Pięciu Sprzymierzeńców w Surya Namaskara

Sobota
10:00 – 12:30
Podstawy Ashtangi II: Sekwencja Stojąca, Pozycje Siedzące i Dynamiczne Przejścia
Pierwszej Serii

1 godzina przerwy

13:30 – 15:00
Precyzja, Oczyszczenie i Pranayama

Niedziela
9:30 – 11:30
Mysore

30 minut przerwy

12:00 – 13:00
Pytania i Odpowiedzi

***PROGRAM WARSZTATÓW***
PIĄTEK 17:30 – 19:30
PODSTAWY ASHTANGI I: Sprzymierzeńcy w Surya Namaskara
Podczas tych zajęć przyjrzymy się korzeniom technik, które tworzą wewnętrzną praktykę
Ashtangi poprzez dokładne studiowanie ich zastosowania do dziewięciu pozycji Surya
Namaskara (Powitania Słońca). Te techniki, albo sprzymierzeńcy to: pranayama (świadome
oddychanie), vinyasa (pozycje), bandhy (zaciśnięcia), dristi (spojrzenie) i dyana (medytacja).
Pozycje Surya Namaskara dają fundamentalną podstawę dla eksploracji ważnej roli, jaki
każdy z tych pięciu sprzymierzeńców odgrywa w tworzeniu dojrzałej i podtrzymywalnej
praktyki jogi. Będziemy także eksplorować jak wewnętrznie łączyć sprzymierzeńców i
zobaczymy jak kreatywna interakcja pomiędzy nimi może pomóc Ci obudzić całe
wewnętrzne ‘pole’ (ksetra) świadomości. Obudzenie wewnętrznego pola da Ci specjalny

rodzaj intuicyjnej inteligencji, która przenika ciało i pomaga lepiej używać odnóg 3 i 4 aby
ruszyć w kierunku mistrzostwa we wszystkich ośmiu odnogach systemu.

SOBOTA, 10:00 – 12:30
PODSTAWY ASHTANGI II: Używanie Sprzymierzeńców w Pozycjach Stojących i
Siedzących Pierwszej Serii

CZĘŚĆ 1: POZYCJE STOJĄCE 10:00 – 11:15
Podczas tych zajęć będziemy eksplorować jak kultywowanie połączenia dynamiki i
stabilności w pozycjach stojących daje Ci idealny sposób by wejść w wewnętrzną praktykę
Astangi. Będziemy eksplorować to jak ważne jest używanie stóp, nóg oraz bioder aby
tworzyć siłę, wytrzymałość i koncentrację. Lepiej zrozumiemy w jaki sposób pozycje stojące
stanowią klucz niezbędny dla budowania silnych podstaw asan. Nauczymy się mieć lepszy
dostęp do mula i uddhyana bandha (zaciśnięć), zobaczymy jak ugruntowane podparcie
dolnych części ciała może obudzić oddech oraz kręgosłup oraz prowadzić drogą do stabilnego
spojrzenia (dristi) i dynamicznej medytacji (dhyana).

CZĘŚĆ 2: POZYCJE SIEDZĄCE 11:15 – 12:30
Tworzenie struktury każdej asany siedzącej w pierwszej serii wokół zrozumienia
sprzymierzeńców (vinyasa, oddech, bandhy itd.) pomoże Ci lepiej wyciągnąć wzmacniające,
regenerujące i uzdrawiające korzyści płynące z tej ważnej serii. Będziemy także uczyć się
dynamicznych przejść pomiędzy asanami. Podkreślenie przejść uczy Cię kultywacji rytmu,
oddechu, dynamiki i witalności w spokoju każdej asany.

SOBOTA 1:30 – 15:00
PODSTAWY ASHTANGI III: Precyzja, Oczyszczenie i Pranayama
Te zajęcia są poświęcone centralnej roli, jaką odgrywa oddech w osiąganiu sukcesu w
praktyce. Zajęcia te wykorzystają ćwiczenia oddechowe, zatrzymywanie i dyskusję aby
pomóc Ci lepiej zrozumieć jak i dlaczego chcesz skupiać swoją świadomość na oddechu
podczas praktyki.
Będziemy uczyć się jak używać oddychania by budować potężną siłę w Twoich asanach i aby
uzyskać nadi shodana, oczyszczenia kanałów prany. Prana Vidya, wiedza na temat prany,
pomoże Ci zrobić postęp w kierunku subtelności w trakcie koncentracji Twojego umysłu, jak
również pomoże Ci lepiej kierować mocą zinternalizowanej prany. Będziemy rozmawiać na

temat tego, w jaki sposób oczyszczenie nie ogranicza się do tapas (żaru), jaki tworzysz w
trakcie praktyki, ale raczej w jaki sposób oczyszczenie jest centralnym tematem, który
obejmuje wszystkie aspekty Twojego życia. Będziemy badać jak dotrzeć do świadomości
Twoich bardziej subtelnych kanałów energetycznych poprzez oddychanie oraz jak lepiej
kierować tą energia zarówno na macie, jak i poza nią.

NIEDZIELA 9:30 – 11:30
MYSORE
Zajęcia Mysore dają uczniowi skoncentrowane i zwiększone doświadczenie uczenia się, które
pomaga rozwijać praktyczne i techniczne umiejętności podczas których jest się zanurzonym
w inspirującej magii i poetyckiej duszy praktyki. Każdy uczeń otrzyma cenne indywidualne
wskazówki od Davida dotyczące tego jak rozwijać swoją indywidualną praktykę. Uczeń
rozwinie umiejętność stosowania technik praktyki w taki sposób, by była ona logiczna,
stanowiła wyzwanie, była inteligentna i przyjemna. David skupia się na nauczaniu w jaki
sposób podążać za systemem Ashtangi jednocześnie tworząc praktykę, która uwzględnia i
szanuje indywidualność, wszechstronność oraz bycie twórczym.

NIEDZIELA 12:00 – 13:00
PYTANIA I ODPOWIEDZI ORAZ CHANTING
— UWAGA! W związku z dużą ilością pytań o możliwość wpłat w złotówkach specjalnie dla Was przygotowaliśmy taką opcję:
KOSZT: 880zł

Gwarancją rezerwacji miejsca jest wpłata zaliczki (280zł)

UWAGA! Wpłaty w złotówkach prosimy wykonywać na podane poniżej konto:
28 1050 1520 1000 0092 4899 2712

— Wpłaty walutowe:
KOSZT: 250 USD
Prosimy o dokonywanie wpłat walutowych! Wpłaty w złotówkach będą odsyłane zaraz po zaksięgowaniu.

UWAGA! Gwarancją rezerwacji miejsca jest wpłata zaliczki (80 USD), na podane poniżej konto:
IBAN: PL 17 1050 1520 1000 0091 2525 1174
SWIFT: INGBPLPW
Odbiorca: Yoga Academy
Tytułem: Warsztaty David Garrigues+email

Zaliczka jest gwarancją rezerwacji miejsca i jako taka NIE PODLEGA zwrotowi.

Zaliczka podlega zwrotowi jedynie wtedy, kiedy zwolnione miejsce zostanie zarezerwowane przez inną osobę.
Pozostała część kwoty płatna jest gotówką, na miejscu.

— ***ENGLISH VERSION***

ASHTANGA WEEKEND WORKSHOP

ALL LEVELS WELCOME

This workshop is suitable for anyone interested in Ashtanga with motivation to learn.

David is skillful in providing explanations of elusive, often unspoken aspects of the practice. In weekend workshop’s, he offers clinic style led classes that investigate specific aspects of the practice that help students come to new perspectives on how to practice more intelligently, safely and joyfully.

In his workshops David offers a combination both traditional counted vinyasa led classes and clinic style led classes that investigate specific aspects of the practice in varying levels of detail. These important classes feature more verbal instruction; they give students a chance to slow things down, see new ways to orient during practice, get explanations of elusive, often unspoken aspects of the practice, and understand the Ashtanga method in greater, more subtle detail. Mysore, chanting and kirtan classes are also frequently included in a workshop. During the weekend David weaves together studies of asana, pranayama, bandhas, vinyasa, chanting, bhakti yoga, yoga sutra’s and other elements to help develop Ashtanga Vidya (knowledge).

WORKSHOP OVERVIEW SCHEDULE

Friday
5:30pm-7:30pm
Ashtanga Foundations I: The Five Allies in Surya Namaskara

Saturday
10:00am-12:30pm
Ashtanga Foundations II: Standing sequence, Seated Postures and Dynamic Transitions of the Primary Series

1-Hour Break

1:30pm-3:00pm
Precision, Purification and Pranayama

Sunday
9:30am-11:30am
Mysore

30-Minute Break

12:00pm-1:00pm
Question and Answer

COST: 250 USD
CAUTION! The guarantee of place reservation is advance payment of 80 USD
to the following account:
IBAN: PL 17 1050 1520 1000 0091 2525 1174
SWIFT: INGBPLPW
Recipient: Yoga Academy
Title of payment: David Garrigues Workshop + email adress

Advance payment is a guarantee of place reservation and as such it WILL NOT be returned.

Advance payment will be returned only when the released place is reserved by a different person.

The remaining part of the payment is paid in cash at Yoga
Academy.
Omówienie
image
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować.
Przejdź szybką rejestrację lub autoryzację.

Nadchodzące wydarzenia @ Yoga Academy:

KURS dla początkujących: Pierwsza Seria Ashtanga Jogi od podstaw
Yoga Academy
Joga w Parku!
Yoga Academy
Wakacje z jogą w Komorzu z Mateuszem Dekerem!
Yoga Academy

Najbardziej oczekiwane wydarzenie w Poznaniu :

Ed Sheeran w Poznaniu!
Sala Ziemi
Poznańska Piwna Mila #3
Fort Poznań - Event Place
Runmageddon Poznań 2018 Intro, Dzienny i Nocny Rekrut + KIDS
Hipodrom Wola
Fisz Emade #NaFalach
Strzeszynek-Plaża
Poznań Holi Festival - Święto Kolorów w Poznaniu
Park Jana Kasprowicza W Poznaniu
The Dumplings #NaFalach
Maltanska Scena Muzyczna
Cesarz wjeżdża do Poznania! Szmitek Mix auuu
FoodHall Poznań
Marsz Równości - Poznań Pride Week 2018
Poznan, Poland
Festiwal Azjatycki
Nocny Targ Towarzyski