Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Law & Business Summit" @ Wydział Prawa i Administracji UAM Poznań, Poznan [19 stycznia]

Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Law & Business Summit"


390
19
stycznia
08:00 - 18:00

 Strona wydarzenia
Wydział Prawa i Administracji UAM Poznań
Al. Niepodległości 53, 61-714 Poznań
Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Law & Business Summit”

Koło Naukowe Prawa Amerykańskiego «The American Law Society” wraz z Kołem Naukowym Prawa Gospodarczego „Liberalizacja-Prywatyzacja-Deregulacja” działające przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu mają zaszczyt zaprosić do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Law & Business Summit”, która odbędzie się 19 stycznia 2018 r.

Już początek roku 2018. będzie okazją do rozpoczęcia, czy kontynuacji swej studenckiej aktywności na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej. Tym razem Koło Naukowe Prawa Amerykańskiego „The American Law Society” zaprosiło do współpracy nowo powstałe Koło Naukowe Prawa Gospodarczego „Liberalizacja-Prywatyzacja-Deregulacja”. Oba stowarzyszenia zadbają o ciekawy harmonogram sesji oraz udostępnią pole do prezentowania swoich naukowych osiągnięć w gronie szerokiego audytorium.

Styczniowa Konferencja „Law & Business Summit” stworzy niepowtarzalną możliwość do poszerzenia swojej wiedzy z zakresu prawa handlowego, gospodarczego, a także otworzy forum dla dyskusji o oddziaływaniu nowych technologii na prawo oraz ekonomię. Poruszone zostaną także kwestie etyki w prowadzeniu działalności gospodarczej, jak i ochrony konkurencji i konsumentów. Szerokie spektrum tematyczne ma zachęcić jak największe grono osób do udziału czynnego i biernego oraz zrzeszyć środowisko akademickie zainteresowane dyskusją na danych polach tematycznych.

Jest to doskonała okazja nie tylko do popularyzacji prawa w kręgach akademickich, ale również możliwość polemiki pomiędzy prelegentami, studentami oraz uczestnikami niezwiązanymi ze środowiskiem akademickim, a zainteresowanymi tematem konferencji.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji doktorantów i studentów, którzy chcieliby uzupełnić, poszerzyć i podzielić się zdobytą do tej pory wiedzą.

Proponujemy przygotowanie prezentacji dotyczących następujących tematów:
— podatki i regulacje podatkowe jako immanentny element współczesnego systemu gospodarczego,
-funkcjonowanie i regulacje związane z polskim i ogólnoświatowym rynkiem kapitałowym,
-prawo handlowe (spółki europejskie, problematyka związana ze spółką cichą, komparatystyka prawna w zakresie uregulowań poszczególnych spółek, tendencje rozwojowe umów gospodarczych — problematyka prawna i biznesowa),
-bank jako uczestnik obrotu gospodarczego oraz nowoczesna bankowość i prawo bankowe,
-prawo i ekonomia względem nowych technologii,
-polityka gospodarcza państwa w poszczególnych sektorach,
-społeczna odpowiedzialność w biznesie i etyczne aspekty działalności gospodarczej,
-swoboda działalności gospodarczej i jej ograniczenia a progres ekonomiczny,
-ochrona konkurencji i konsumentów na poziomie krajowym i unijnym,
-próby zarządzania cyklem koniunkturalnym.

Serdecznie zachęcamy również do zgłaszania referatów, które będą wykraczały poza powyższą listę (również referatów opartych o case study), o ile zmieszczą się w tematyce konferencji.

UDZIAŁ CZYNNY I BIERNY – INFORMACJE
Opłata za uczestnictwo czynne: 100 zł/os
Przewidziany czas na wystąpienie — około 10/15 min.
Istnieje możliwość wspólnej prelekcji dwóch osób, w takim wypadku czas przewidziany na wystąpienia to około 20/25 min.
Opłata w wypadku łącznego wystąpienia dwóch osób wynosi 200 zł (2x100 zł)

Uczestnictwo bierne jest darmowe i nie wymaga wcześniejszego zgłoszenia.

Uwaga: Opłaty nie będą zwracane w razie rezygnacji.
Osoby zainteresowane czynnym udziałem prosimy o przesłanie abstraktu wraz z bibliografią na adres e-mail: [email protected]
oraz wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego znajdującego się pod poniższym linkiem:
docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfDQNAhGgpV31mwXFywuxUxW7Y_SmwYuyAZxPZIp5qDU_c14Q/viewform?c=0&w=1

do dnia 7 stycznia 2018 r.

Wyniki wyboru zakwalifikowanych referatów do 10 stycznia 2018 r.
Opłatę konferencyjną prosimy uiścić do 17 stycznia 2018 r.
Numer konta podamy drogą mailową.
W tytule prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz nazwy konferencji. Nie wystawiamy faktur!

WYMOGI DOTYCZĄCE ABSTRAKTU

Długość tekstu powinna wynosić co najmniej 250-300 słów. Tekst powinien być zredagowany wg następujących zasad:
— czcionka: Times New Roman, rozmiar 12;
— zwroty obcojęzyczne pisane kursywą;
— interlinia: 1,5;
— marginesy standardowe (górne, dolne, lewe i prawe: 2,5 cm);
— wyjustowany.

Tekst należy zapisać w formacie programu Microsoft Word (rozszerzenie .doc/.docx) lub PDF.

* Do tekstu należy dołączyć bibliografię *
* Na abstrakcie (u góry strony) należy również umieścić imię, nazwisko oraz afiliację Autora *

Zastrzegamy sobie prawo do selekcji abstraktów.

ABSTRAKTY NIESPEŁNIAJĄCE POWYŻSZYCH WYMOGÓW BĘDĄ ODRZUCANE W RAMACH WSTĘPNEJ WERYFIKACJI FORMALNEJ.

W razie pytań prosimy o kontakt drogą mailową:
[email protected]
lub poprzez wiadomość prywatną skierowaną do Koła Naukowego Prawa Amerykańskiego „The American Law Society” lub Koła Naukowego Prawa Gospodarczego „Liberalizacja-Prywatyzacja-Deregulacja”
Omówienie
image
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować.
Przejdź szybką rejestrację lub autoryzację.

Nadchodzące wydarzenia @ Wydział Prawa i Administracji UAM Poznań:

Ogólnopolska Konferencja Transakcje kapitałowe fuzji i przejęć
Wydział Prawa i Administracji UAM Poznań
Prof. L. Bently (University of Cambridge): Law of Trade Marks
Wydział Prawa i Administracji UAM Poznań
Rodzaje papierów wart. i sposoby przenoszenia z nich praw
Wydział Prawa i Administracji UAM Poznań
OKN: Prawo w przestrzeni biznesu
Wydział Prawa i Administracji UAM Poznań
LinkedIn od A do Z - budowanie profesjonalnego wizerunku
Wydział Prawa i Administracji UAM Poznań
Umowa powiernicza jako forma ukrycia wspólnika spółki
Wydział Prawa i Administracji UAM Poznań
Umowa objęcia akcji - warsztat
Wydział Prawa i Administracji UAM Poznań

Najbardziej oczekiwane wydarzenie w Poznaniu :

Wielkie Otwarcie FoodHall Poznań na Starym Dworcu Głównym
FoodHall Poznań
Pyrkon 2018 - Fantastyczne Miejsce Spotkań
Międzynarodowe Targi Poznańskie
Poznań Tattoo Konwent 2018
Tattoo Konwent
Ania Dąbrowska The Best Of / Poznań / 31.05.2018
Sala Ziemi
Mandaryna w HAH Poznań!
HAH Poznań
Chcemy ławeczki Krystyny Feldman w Poznaniu
ulica Półwiejska, 61-888 Poznań, Polska
Poznań Motor Show 2018 (official)
Poznań Motor Show
Piżama Party z maratonem serialu "Przyjaciele" - part I
Kawiarnia Artystyczna "Kóltura"
Agnieszka Chylińska // 14.04.2018 // Poznań
Klub Muzyczny B17
V Festiwal Smaków Food Trucków w Poznaniu
Hala widowiskowo-sportowa Arena