Kartografie nowego materializmu - konferencja naukowa @ Instytut Filozofii UAM, Poznań [od 15 do 16 czerwca]

Kartografie nowego materializmu - konferencja naukowa


137
15 - 16
czerwca
09:00 - 18:00

 Strona wydarzenia
Instytut Filozofii UAM
Szamarzewskiego 89C, 60-658 Poznan, Poland
Serdecznie chcielibyśmy zaprosić do wzięcia udziału w konferencji naukowej “Kartografie nowego materializmu”, która odbędzie się w dniach 15 i 16 czerwca w Poznaniu i jest zorganizowana przez Instytut Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Sekcję Posthumanistyki Koła Studentów Filozofii UAM oraz fundację “Machina Myśli”.

Celem konferencji jest stworzenie mapy nowego materializmu — tendencji obecnej w filozofii XXI w., do której można zaliczyć prace wielu myślicielek i myślicieli: posthumanistycznych feministek (Haraway, Colebrook, Kirby), neodeleuzjanistek (DeLanda, Braidotti), w pewnym sensie też realistów spekulatywnych (Harman, Meillassoux, Bryant) i innych (Barad, studia nad nauką i techniką, zwroty performatywny i ku rzeczom w szeroko pojętej humanistyce). Mimo heterogeniczności i często zupełnie odmiennych perspektyw prezentowanych w tym nurcie, można wyróżnić w nim kilka wspólnych założeń i celów teoretycznych. Podstawowym elementem nowego materializmu jest zniesienie dotychczas panujących dualizmów — jak podmiot-przedmiot, kultura-natura czy ludzkie-nieludzkie. Wiąże się to z próbą przezwyciężenia paradygmatu postkartezjańskiego (czy, ściślej, kantowskiego), na którym powyższe opozycje się zasadzają. Wspólną dla przedstawicielek nowego materializmu jest diagnoza, że historia filozofii — od Kartezjusza do poststrukturalizmu — znalazła się w sytuacji bez wyjścia, gdy wzajemna gra między podmiotem a przedmiotem sprawiła, że niemożliwe jest mówienie bezpośrednio o którymkolwiek z nich — dostęp do noumenów jest bowiem niemożliwy. Nowy materializm, poszukując drogi wyjścia z tego paradoksu, chce znów mówić o rzeczywistości pozaludzkiej. Jest to motywowane nie tylko teoretycznie, ale też praktycznie — współczesna sytuacja społeczno-techniczna i nowe odkrycia naukowe sprawiają, że twierdzenia o dyskursywnej i antropocentrycznej naturze rzeczywistości są na bieżąco falsyfikowane — tak rozwój techniki, jak i jego planetarne skutki (globalne ocieplenie czy smog) sprawiają, że stajemy przed obiektywną koniecznością i zarazem moralnym obowiązkiem ponownego uwzględnienia rzeczywistości pozaludzkiej w humanistyce. Posthumanizm nowego materializmu nie dotyczy więc jedynie zakończenia antropocentryzmu, ale też końca antropocentrycznej humanistyki, która aby pełnić swoją dotychczasową rolę, musi otworzyć się na inne nauki szczegółowe.

Proponujemy nadsyłanie prac dotyczących następujących zagadnień w obrębie filozofii nowego materializmu:
Poszukiwacze zaginionych noumenów — jak można mieć bezpośredni dostęp do rzeczywistości?
Substancje, procesy, relacje, a może coś jeszcze innego? Nowe modele ontologiczne
Jak nie Kartezjusz, to kto? Nowomaterialistyczne odczytania filozofii scholastycznej, Spinozy i Leibniza.
Relacje między aksjologią a ontologią w nowym materializmie
W jaki sposób materia jest aktywna? Nowy, a nie tradycyjny materializm
Ku historii naturalnej — rola historyczności aktorów nieludzkich
Dualizm sex i gender — nowomaterialistyczne propozycje feministyczne
Dziedzictwo poststrukturalizmu — co należy odrzucić, co należy zachować?
Stosunek do tradycji postkartezjańskiej i postkantowskiej — czy następuje prosta negacja, czy raczej dialektyczne przezwyciężenie?
Powyższa lista nie wyczerpuje wszystkich możliwych zagadnień.

Na wystąpienia przewidujemy 20 minut oraz 10 minut dyskusji.

Abstrakty (około 200 słów) prosimy nadsyłać na adres [email protected] do 31 maja. W treści maila proszę zawrzeć zdanie “Zgadzam się na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb organizacji i promocji konferencji”.

Program zostanie ogłoszony na początku czerwca. Organizatorki zastrzegają sobie możliwość odrzucenia części zgłoszeń.

Opłata konferencyjna wynosi 50 zł.
Omówienie
image
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować.
Przejdź szybką rejestrację lub autoryzację.

Nadchodzące wydarzenia @ Instytut Filozofii UAM:

Mini-konferencja KSF UAM: "Oblicza podmiotowości"
Instytut Filozofii UAM

Najbardziej oczekiwane wydarzenie w Poznaniu :

Ed Sheeran w Poznaniu!
Sala Ziemi
Męskie Granie 2018 | Poznań
Park Cytadela
Poznańska Piwna Mila #3
Fort Poznań - Event Place
Runmageddon Poznań 2018 Intro, Dzienny i Nocny Rekrut + KIDS
Hipodrom Wola
Fisz Emade #NaFalach
Strzeszynek-Plaża
Poznań Holi Festival - Święto Kolorów w Poznaniu
Park Jana Kasprowicza W Poznaniu
The Dumplings #NaFalach
Maltanska Scena Muzyczna
Cesarz wjeżdża do Poznania! Szmitek Mix auuu
FoodHall Poznań
Marsz Równości - Poznań Pride Week 2018
Poznan, Poland